Fönster


FÖNSTERRENOVERING

HUSETS ÖGA

Alla hus har fönster och förr eller senare kommer beslutet om vi skall renovera eller byta fönster. Det enklaste vägen är att byta, men överväga detta innan
beslutet fattas. Gamla fönster har ett betydligt bättre virke och i de
flesta fall går det att återställa trots att kittet är borta och färgen har
flagnat. Kanske det har begynnande rötskador i nederkanten även detta går
att åtgärda. Gamla järnfönster kan även renoveras och återställas i 
ursprungligt skick.

 

Fönster som kan synas helt förstörda utan kitt och färg kan återställas. Detta är en anledning till att behålla och renovera gamla fönster. Den träkvalité vi finner i de
äldre fönstren är betydligt bättre än dagens fönstervirke. Vid en ordentlig renovering med den kunskapen vi har i dag, kan dessa fönster med enkelt underhåll leva vidare.
Renoverat fönster på gården från 1900-talets början med bevarat blåst glas. 
Gamla järnfönster som är renoverade och återställda med blåsglas.