Gården

Flygfoto över gården 2000.

Foto Christer
Paulsson

Klintebergagård är belägen i Västra Sönnarslöv församling och i Klippans kommun. Gården ligger vid Söderåsens stigning ca 4 km ifrån Klippans tätort.

Historik.

Gården har drivits som lantbruk sedan mitten av 1700-talet i privat ägo. Året 1886 inköptes gården av Västra Sönnarslövs kommun o drevs i dess regi fram till 1952 som fattighus och kallas allmänt kommungården. Gården drevs med hjälp av jon och ensamstående mödrar. Till gården hörde även ett epidemisjukhus. 1952 fram till 1970 var gården i privat ägo och drevs som jordbruk fram till 1970 då frånstyckades jord och skog samt byggnader och såldes var för sig. Jorden lades till angränsande jordbruksfastighet och skogen såldes till Naturvårdsverket. Byggnaderna kom i privat ägo till 1975 då den såldes till nuvarande ägare Kerstin Ohlin.

 Maja Stolt växte upp på fattiggården! Blott 11 månader lämnades lilla Maja på fattiggården eller kommungården i Klintarp! Tillsammans med sin bror Ture hamnade syskonen i föreståndareparet Sigrid Månssons vård! Maja Stolt var då när kortet togs stolt över sin uppväxt! Nuvarande ägaren t h Kerstin Ohlin!

Maja Stolt växte upp på fattiggården! Blott 11 månader lämnades lilla Maja på fattiggården eller kommungården i Klintarp! Tillsammans med sin bror Ture hamnade syskonen i föreståndareparet Sigrid Månssons vård! Maja Stolt var då när kortet togs stolt över sin uppväxt! Nuvarande ägaren t h Kerstin Ohlin!

Maja Stolt och Kerstin Ohlin pratar om gamla minnen ifrån Klinteberga Gård.

Maja Stolt och Kerstin Ohlin pratar om gamla minnen ifrån Klinteberga Gård.

Maja Stolt samt nuvarande ägaren Kerstin Ohlin

Maja Stolt samt nuvarande ägaren Kerstin Ohlin

Kerstin Ohlin framför sin Anrika o fantastiska gård.

Kerstin Ohlin framför sin Anrika o fantastiska gård.

Här är Kerstin Ohlin med en av sina avelsto. Kerstin har i många år framgångsrikt lyckas med avel av tävlingshästar inom hopp och dressyr.

Här är Kerstin Ohlin med en av sina avelsto. Kerstin har i många år framgångsrikt lyckas med avel av tävlingshästar inom hopp och dressyr.

 Samt även med hundavel av raserna Grand Danios samt Fransk Bulldog.

Samt även med hundavel av raserna Grand Danios samt Fransk Bulldog.

På Bilden ser ni Agda Nilsson samt Sigrid Månsson.

På Bilden ser ni Agda Nilsson samt Sigrid Månsson.

Åtta barn som fick en härlig uppväxt hos Janne o Sigurd Månsson på Klintebergagård.

Åtta barn som fick en härlig uppväxt hos Janne o Sigurd Månsson på Klintebergagård.

Arbetare på Klintarps fattiggård -1920.

Arbetare på Klintarps fattiggård -1920.