Byggnadsvård

Våra hus och ekonomibyggnader har fått skador genom att vi har använt fel material i vårt renoveringsarbete. Virket har varit av dålig kvalité, plastfärger och bruk som inte har varit lämpligt utan har i stället skadat husen. Nu måste vi försöka att reparera de skador som har blivit åsamkade och rätta  till dessa misstag.

 

Bild på en fasad där en gammal stenvägg blivit målad med plastfärg.

Renovering av garage.

Vägg som behöver renoveras efter målning av plastfärg utvändigt som förstörde träet i korsvirket.
Efter genomförd renovering av vägg och järnfönster.
Färdigrenoverad fasad. Målad med vit kalkfärg från Målarkalk AB i Hyllinge.